Insécurité et vols de boeufs dans le Betsileo sous la colonisation (1936-1953)

Ar3 000.00

Famintinana
Tahaka ireo fitondrana nifandimby teto Madagasikara dia sahirana tamin’ny tsy fandriam-pahalemana fa
indrindra ny halatra omby koa ireo mpitondra fahazanantany.
Tsy nahomby ny fampiasan-kery. Koa tokony ho jerena amin’ny rafitry ny fanjanahantany sy
ny fahantrana izay nitranga ny anton’io toe-javatra io, mba hanampy antsika hahalala bebe kokoa io zavamanahirana io sy hahita vahaolana mahomby.

Catégorie :

Description

Publié dans Bulletin de l’Académie Nationale des Arts, des lettres et des Sciences, tome LXXII
/1-2, 1997, pp 75-80